Kancelaria oferuje pomoc prawną i doradztwo prawne w zakresie:
 • prawa cywilnego prawa rodzinnego 
 • prawa spadkowego 
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • prawa administracyjnego 
 • prawa cudzoziemców 
 • pragmatyk służb mundurowych 

Oferowana pomoc prawna obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych 
 • sporządzanie pism procesowych 
 • reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjno - sądowych 
 • reprezentację przed organami administracji publicznej 
 • sporządzanie opinii prawnych 
 • sporządzanie wzorów umów windykację należności
Copyright: Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Nietupska