Kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych obejmującą:

 • stałą obsługę prawną w zakresie prowadzonej działalności, polegającą na udzielaniu bieżącej pomocy przez zespół Kancelarii 
 • sporządzanie opinii prawnych, umów, regulaminów, aktów prawa wewnętrznego
 • windykację należności 
 • reprezentację w postępowaniach polubownych, sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych 


Przykładowy zakres usług z dziedziny prawo cywilne obejmuje:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu prawa cywilnego 
 • negocjacje umów w pełnym zakresie postępowania o zniesienie współwłasności 
 • postępowania dotyczące ochrony prawa własności 
 • postępowania dotyczące ochrony dóbr osobistych 
 • postępowania dotyczące ustanowienie służebności przesyłu 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy 
 • dochodzenie odszkodowań, z tytułu umów ubezpieczenia 
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 


Ponadto świadczymy usługi w zakresie prawa:

 • gospodarczego i prawa spółek 
 • pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • upadłościowego i naprawczego 
 • autorskiego i własności przemysłowej 
 • karnego gospodarczego i karno - skarbowego 
 • administracyjnego 
 • cudzoziemców 
 • transportu krajowego i międzynarodowego 


Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą zachęcamy do indywidualnego kontaktu w celu uzgodnienia oferty indywidualnej.

Copyright: Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Nietupska